Η πρώτη επίσκεψη

Είναι λογικό ο ασθενής να έχει πολλά και διαφορετικά ερωτήματα κατά την πρώτη επίσκεψη του στο αλλεργιολογικό ιατρείο. Και ενώ η πρώτη επίσκεψη διαφέρει για τον καθένα και εξαρτάται από τα συμπτώματά του και τις πιθανές διαγνώσεις πάνω σε αυτά, παρακάτω δίνεται μια πρώτη εικόνα μιας τυπικής επίσκεψης.

Είναι σημαντικό η άφιξή του ασθενούς να είναι έγκαιρη σε συνεννόηση πάντα με τον ιατρό. Δεδομένων των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται λόγω COVID-19 είναι σημαντικό η αναμονή ασθενών στο χώρο του ιατρείου να μειωθεί κατά το δυνατό περισσότερο. Κατά την επίσκεψη, αρχικά θα σας ζητηθούν κάποια προσωπικά στοιχεία που θα τηρηθούν στο φάκελο ασθενούς, όπως ΑΜΚΑ, στοιχεία για το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας, γενικές πληροφορίες για την ενασχόληση με δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο κ.α. Επιπλέον, καταγράφονται τα κύρια συμπτώματα για οποία προσέρχεστε, προηγούμενο ιατρικό ιστορικό και χειρουργεία, θεραπευτική αγωγή την οποία μπορεί να λαμβάνετε από άλλες ειδικότητες και αλλεργίες σε φάρμακα.

Ο ιατρός θα πάρει το πλήρες ιστορικό με βάση το σύμπτωμα ή τα συμπτώματα και σημεία για τα οποία προσέρχεστε και θα υποβληθείτε σε φυσική εξέταση. Η τελευταία, σε γενικές γραμμές μπορεί να περιλαμβάνει ακρόαση καρδιάς και πνευμόνων με στηθοσκόπιο, επισκόπηση ματιών/ώτων/μύτης/φάρυγγα με ωτοσκόπιο/οφθαλμοσκόπιο, επισκόπηση του δέρματος και πιθανώς κλινική εξέταση και άλλων συστημάτων του σώματος ανάλογα με τα συμπτώματα ή και άλλα προβλήματα υγείας βάσει του ιστορικού. Στην όλη διαδικασία δεν υπάρχει πόνος ή ενόχληση, ενώ χρειάζεται μόνο μερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί.

Στη συνέχεια μπορεί να διενεργηθεί συγκεκριμένη διαγνωστική εξέταση, όπως η σπιρομέτρηση (δηλ. δοκιμασία αναπνευστικής λειτουργίας), επιδερμικές δοκιμασίες (skinpricktestsSPTs) και patchtest (τέστ αλλεργίας στην πλάτη). Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και τα πρώτα αποτελέσματα από τον παραπάνω έλεγχο μπορεί να δοθεί επιπλέον παραπομπή στο μικροβιολογικό εργαστήριο για αιματολογικές εξετάσεις. Οι επιδερμικές δοκιμασίες (SPTs) και η αξιολόγησή τους δε διαρκούν παραπάνω από 30 λεπτά. Δεν υπάρχει πόνος στη διαδικασία, διενεργούνται στην εσωτερική επιφάνεια του αντίχειρα, ενώ ο ασθενής νιώθει μερικό και εντελώς εντοπισμένο κνησμό (μερικών χιλιοστών) στην περιοχήενστάλλαξης των αλλεργιογόνων (σταγόνες αλλεργιογόνων) έναντι των οποίων υπάρχει ευαισθητοποίηση.

Η σπιρομέτρηση χρησιμοποιείται προκειμένου να γίνει μία πρώτη αξιολόγηση της πνευμονικής λειτουργίας με βάση συγκεκριμένες μετρήσιμες παραμέτρους. Ο ασθενής παίρνει οδηγίες για το πώς θα φυσήξει μέσα σε ειδική συσκευή συνδεδεμένη με σύστημα υπολογιστή. Πραγματοποιείται συχνότερα εφόσον από το ιστορικό υπάρχει βήχας, συριγμός στην αναπνοή, δύσπνοια ακόμα και ρινίτιδα που μπορεί να έχει επηρεάσει την πνευμονική λειτουργία.

Αυτές οι διαγνωστικές διαδικασίες δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθούν κατά την πρώτη επίσκεψη, οπότε μπορεί να γίνουν σε δεύτερο χρόνο. Αυτό έχει να κάνει με την εκάστοτε κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ασθενής (π.χ. δεν ενδείκνυται η σπιρομέτρηση στην εγκυμοσύνη), άλλα νοσήματα από τα οποία πάσχει ή φαρμακευτική αγωγή την οποία λαμβάνει. Εφόσον αξιολογηθούν τα πρώτα διαγνωστικά αποτελέσματα – σε συνδυασμό πάντα και με το ιστορικό – ο ιατρός θα προτείνει θεραπευτικά και περαιτέρω διαγνωστικά μέτρα ή παρακολούθηση, εφόσον αυτό χρειάζεται.

Για να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την επίσκεψή σας είναι σημαντικό να παρέχετε ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του προβλήματός σας. Π.χ. δερματικά εξανθήματα που έχετε πριν από την επίσκεψη, καλό θα ήταν να τα φωτογραφίσετε με το προσωπικό σας κινητό τηλέφωνο.Τα άνετα και κατά το δυνατό χαλαρά ρούχα κατά την επίσκεψη κάνουν δυνατήτην εξέταση του δέρματος σε κορμό και άκρα, ειδικά αν πρόκειται για δερματικές αλλεργίες. Κρέμες καλλυντικών ή θεραπευτικών ουσιών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην περιοχή του δέρματος που θα εξεταστεί ή στην εσωτερική επιφάνεια του αντιβραχίου, όπου και συνήθως διενεργούνται οι επιδερμικές δοκιμασίες (SPTs). Είναι, επίσης, σημαντικό να μη λάβει ο ασθενής αντιισταμινικά πριν την επίσκεψή στο αλλεργιολογικό ιατρείο για περίπου μία εβδομάδα πριν από την επίσκεψη, καθώς κάνουν δύσκολη την αξιολόγηση των επιδερμικών δοκιμασιών (SPTs). Δεν είναι σπάνιο φάρμακα για το κοινό κρύωμα και το βήχα να περιέχουν αντίστοιχες ουσίες με αντιισταμινική δράση. Ωστόσο, δε συνίσταται η διακοπή φαρμάκων που λαμβάνονται καθημερινά για άλλα νοσήματα (π.χ. καρδιολογικά). Καλό θα ήταν αν δεν είναι σίγουρος ο ασθενής για τις παραπάνω δράσεις των φαρμάκων που λαμβάνει να επικοινωνεί έγκαιρα με τον ιατρό.

Συνήθως η πρώτη επίσκεψη δε διαρκεί πάνω από 45 – 60 λεπτά, αλλά αυτό μπορεί να διαφέρει από ασθενή σε ασθενή, ανάλογα με το αλλεργικό νόσημα και την εξειδικευμένη και εξατομικευμένη προσέγγισή του. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ο ασθενής θα πάρει όλες τις πληροφορίες για όλες τις φάσεις διερεύνησης του αλλεργιολογικού του προβλήματος, ενώ τελικά θα προταθεί η θεραπευτική αντιμετώπισή του και θα απαντηθούν πιθανά ερωτήματα και απορίες.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε για να διαβάσετε τις οδηγίες.