Βιογραφικό

Ο Εμμανουήλ Σιφναίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977 και αποφοίτησε από το 1ο Λύκειο Πεύκης (Άριστα).

Από το 1996 ως το 2002 σπούδασε στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης & στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).

Από το 2002 έως το 2003 υπηρέτησε ως εκπαιδευόμενος Ανθυπίατρος στη Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (401 ΓΣΝΑ) με διαδοχικές τοποθετήσεις στα τμήματα :

· Χειρουργικός & Παθολογικός Τομέας (9 μήνες)

· Σχολή Ειδικών Όπλων Ενόπλων Δυνάμεων & Διοίκηση Υγειονομικών Μονάδων (3 μήνες)

· Μετά από εξετάσεις επιπλέον μετεκπαίδευση στο Madican Army Medical Center (Washington State – USA) στο Τμήμα Επειγόντων (πιστοποίηση σε Trauma Emergency Management & Life Support – Emergency Room (3 μήνες)).

Από το 2003 έως το 2005 υπηρέτησε ως ιατρός μονάδας (Υπίατρος) :

· 88 ΤΥΓ / Λήμνος

· 71 Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία (NRF – Nato Response Force) / Νέα Σάντα-Κιλκίς [Αποφοίτηση από Πτέρυγα Εκπαίδευσης Τµηµάτων Ταχείας Αντίδρασης – ΠΕΤΤΑ (Βέροια) και Σχολή Αλεξιπτωτιστών – ΣΧΑΛ (Ασπρόπυργος)].

Από το 2005 έως το 2011 εκπαιδεύτηκε στην Αλλεργιολογία με διαδοχικές τοποθετήσεις σε :

· 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (Α’ Παθολογική Κλινική)

· «Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών» (Αλλεργιολογικό Τμήμα)

· «Παν. & Αγλαϊα Κυριακού» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών (Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας / Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική)

· Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (Μονάδα Παθοφυσιολογίας της Αναπνοής / Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική)

· «Ανδρέας Συγγρός» Νοσοκομείο Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων Αθηνών

· «Γ. Γεννηματάς» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (Ανοσολογικό Τμήμα – Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας)

Πέραν του οριζόμενου χρόνου εκπαίδευσης για την ειδικότητα της Αλλεργιολογίας (5 έτη) υπήρξε για έξι επιπλέον μήνες Επιστημονικός Συνεργάτης (Fellow) του Αλλεργιολογικού Τμήματος 401 ΓΣΝΑ με μετεκπαίδευση ως επισκέπτης ιατρός (Observer) στο Τμήμα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας του National Heart and Lung Institute, Imperial College and Royal Brompton’s Hospital, London.

Το 2011 ανέλαβε καθήκοντα Επιμελητή στο Αλλεργιολογικό Τμήμα του 401 ΓΣΝ Αθηνών.

Από το 2012 έως το 2015 διετέλεσε Διευθυντής στο Αλλεργιολογικό Τμήμα του 411 ΓΣΝ Τρίπολης, ασκώντας παράλληλα ιδιωτικό ιατρείο στην Καλαμάτα.

Αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Αρχιάτρου το 2016.

Από το 2016 έως το 2020 μετεκπαιδεύτηκε ως Ειδικός (Specialist) στοΑλλεργιολογικό Τμήμα του Ryhov County Hospital, Jönköping, Sweden υπό την επίβλεψη και συνεργασία των Dr Patrik Nordenfelt και Professor Janne Björkander.

Το Αλλεργιολογικό Τμήμα λειτουργεί ως Κέντρο Κληρονομικού και Επίκτητου Αγγγειοοιδήματος με ασθενείς υπό παρακολούθηση και θεραπεία στα πλαίσια κλινικών μελετών, ενώ παρακολουθούνται ασθενείς σε όλο το εύρος των αλλεργικών νοσημάτων. Λειτουργεί, επίσης, σε στενή συνεργασία με το Αλλεργιολογικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Linköping, καθώς και την Πνευμονολογική, Δερματολογική και Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου με κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες πάνω σε δύσκολα περιστατικά ασθενών.

Από το 2020 λειτουργεί Αλλεργιολογικό Ιατρείο στην Καλαμάτα.

Έχει συμμετάσχει σε ιατρικά συνέδρια ως ομιλητής και έχει συγγράψει άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.

Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (Ε.Ε.Α.Κ.Α.) και της European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI).

Είναι κάτοχος :

– μεταπτυχιακού στη Βιοστατιστική (MSc) από την Ιατρική Σχολή και Μαθηματικό Τμήμα του Εθνικού & Καπιδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Διατμηματικό). Διπλωματική εργασία με θέμα “Στατιστική ανάλυση δερματικών δοκιμασιών νυγμού βασισμένων σε επιλεγμένους πρωτεϊνικούς επιτόπους για τη διάγνωση αναπνευστικής αλλεργίας στη γύρη αγρωστωδών”.

– διδακτορικού από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καπιδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα : “Ανοσολογικό προφίλ φυσιολογικών & διαβητικών κυήσεων” – Τμήμα Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου, Β΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο.