Υπηρεσίες

Η παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς μετά την επίσκεψη στο ιατρείο είναι σημαντική. Παρέχονται ενδεικτικά δυνατοί διαγνωστικοί χειρισμοί και θεραπευτικές επιλογές για τα αλλεργικά νοσήματα. Είναι σημαντικό να συζητήσετε με το γιατρό σας τις επιλογές αυτές για το πρόβλημα αλλεργίας που απασχολεί εσάς ή το παιδί σας. Συμβουλευτείτε τον ειδικό προκειμένου να γίνεται η κατάλληλη επιλογή φαρμάκων και συνδυασμός αυτών ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και να δίνονται οι σωστές οδηγίες για τον τρόπο χρήσης τους.

Ανοσοθεραπεία (Υποδόρια & Υπογλώσσια)
Ανοσοθεραπεία (Υποδόρια & Υπογλώσσια)
Φαρμακευτική αλλεργία
Φαρμακευτική αλλεργία (Έλεγχος & Θεραπεία)
περιβαλλον
Περιβάλλον (Μέτρα,Προτάσεις& Οδηγίες)
Τροφική αλλεργία
Τροφική αλλεργία (Διάγνωση & Αντιμετώπιση)
Αλλεργία σε Υμενόπτερα (Έλεγχος & Θεραπεία)
Αλλεργία σε Υμενόπτερα (Έλεγχος & Θεραπεία)
Φάρμακα στα αλλεργικά νοσήματα
Φάρμακα στα αλλεργικά νοσήματα
Αλλεργία σε μέταλλα βαφές κι άλλα υλικά
Αλλεργία σε μέταλλα, βαφές κι άλλα υλικά(Έλεγχος & Θεραπεία
Μονοκλωνικά αντισώματα (Xolair-Nucala-Fasenra)
Μονοκλωνικά αντισώματα (Xolair-Nucala-Fasenra)
Δερματικές δοκιμασίες
Δερματικές δοκιμασίες
Δοκιμασία πνευμονικής λειτουργίας (Σπιρομέτρηση)
Δοκιμασία πνευμονικής λειτουργίας (Σπιρομέτρηση)
Μαννιτόλη
Δοκιμασία μαννιτόλης
Αλλεργικά νοσήματα και Κύηση (Γενικές Οδηγίες & Συμβουλές)
Αλλεργικά νοσήματα και Κύηση (Γενικές Οδηγίες & Συμβουλές)