Δοκιμασία μαννιτόλης

Η Δοκιμασία μαννιτόλης γίνεται με στόχο να ελεγχθεί η βρογχική αντιδραστικότητα έναντι μη ειδικών ερεθισμάτων (π.χ. κρύος αέρας κ.α.). Η μαννιτόλη είναι μορφή φυσικού σακχάρου που φυσιολογικά παράγεται από φυτά (φρούτα και λαχανικά). Κατά τη διαδικασία γίνεται σπιρομέτρηση πριν και επαναλαμβανόμενα μετά από την εισπνοή (με χρήση εισπνευστικής συσκευής) σταδιακά αυξανόμενων δόσεων μαννιτόλης σε μορφή σκόνης. Η διάρκεια της διαδικασίας είναι περίπου 1 ώρα. Συμβάλλει στη διάγνωση και εκτίμηση της βαρύτητας (φλεγμονής) του άσθματος όπως σε περιπτώσεις όπως άσθμα από άσκηση κ.α. Είναι απαραίτητη η σωστή ενημέρωση του ασθενούς και οι οδηγίες πριν από τη δοκιμασία, εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη.