Μονοκλωνικά αντισώματα (Xolair – Nucala – Fasenra)

Είναι ειδικές ανοσο-τροποποιητικές θεραπείες που προς το παρόν η χρήση τους αφορά στα παρακάτω :

  • Σοβαρό αλλεργικό και ηωσινοφιλικό άσθμα
  • Χρόνια κνίδωση (με ή χωρίς αγγειοοίδημα)
  • Ατοπική δερματίτιδα
  • Κληρονομικό αγγειοοίδημα

Πληθώρα κλινικών μελετών φαίνεται πως οδηγούν στη διεύρυνση της χρήσης τους και σε άλλα νοσήματα όπου εμπλέκεται το ανοσοποιητικό (π.χ. ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα, αγγειϊτιδες, κ.α.). Θεωρούνται ασφαλείς εναλλακτικές πέρα από την καθιερωμένη συμπτωματική θεραπεία. Τα εμπορικά σκευάσματα αυτών που έχουν φτάσει στην ελληνική αγορά φαρμάκου είναι :

  • Xolair
  • Nucala
  • Fasenra . . . ενώ αναμένονται ακόμα περισσότερα στο μέλλον.